07 Mayıs 2020, 05:04 tarihinde eklendi

Türklerin En Önemli Sembolleri Nelerdir?

Türklerin En Önemli Sembolleri Nelerdir?

Türklerin En Önemli Sembolleri Nelerdir?

Kurt, Türklerin en önemli sembollerinin başında gelir. Eski zamanlarda Türkler, kurda karşı derin bir saygı besliyorlardı. Aslında bu saygının sebebi sadece ondan korktuklarından kaynaklanmıyordu. Türkler, dişi bir kurttan türedikleri inancına sahiplerdi. Türeyiş destanlarına ve bir atadan doğma hikayelerine baktığımızda bu inanışın buralara yansıdığını görebiliriz. Öyle ki Türkler, kendi yaşam tarzları ile kurdun yaşam tarzı arasında bir benzerlik de kurmuş olmalıydılar. Kurt asla evcilleşmeyen bir hayvandı. Kurt sürüleri bir liderin etrafında toplanıyor, avlanırken onun belirlediği strateji ile hareket ediyordu. Sürü içindeki hiyerarşi kıskandıracak kadar belirgin ve güçlüydü. Öyle ki, bu strateji Osmanlı’da Kurt Kapanı, yaygın adıyla Hilal Taktiği olarak savaşlarda çokça uygulanmış askeri bir stratejiye dönüştü.

Büyük koyunlara ve at sürülerine sahip olan Türklerin, yırtıcı bir hayvandan korkmaları ve onu totem olarak benimsemeleri görülebilen bir vaziyettir. Fakat kurt, Türkler arasında yırtıcı özelliğinden ziyade yol gösterici bir sembol niteliği taşımaktadır.

Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’a ve ordularına yol gösterir. Onları sıkışıklıktan kurtarır. Ayrıca Göktürklerin de turkuaz arka plan üzerine konmuş yeşil kurt başlı bir bayrağı vardı. Türkiye’de daha çok bozkurt diye isimlendirilen kurt, Cumhuriyet’in ilk yıllarında basılan 5’lik ve 10’luk kağıt paraların üzerinde uzun bir dönem yer almıştı. Keza Mustafa Kemal Paşa da yol gösterici özelliği sebebiyle “Bozkurt” diye isimlendirmişti.

Oğuz boyuna sahip her bir Türk’ün kendine mahsus kartal, şahin, tavşancıl gibi kuşlardan oluşan ongunları (totemleri) vardı. Bunlar da tabiattan seçilmiş yırtıcı kuşlardan oluşmaktaydı. Oğuz Kağan Destanı’ndan da bilindiği üzere Oğuz’un altı oğlu Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz adlarını taşımaktaydı. Bunlar Bozok (Gün, Ay, Yıldız) ve Üçok (Gök, Dağ, Deniz) diye isimlendirilmişlerdi. Bundan dolayı ok ve yayın egemenlik sembolü olarak kullanıldığı bilinmektedir. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey hükümdarlığını ilan ettiği vakit elinde bir yay ve sadağında birkaç ok bulundurmuştu.

Dokuz sayısının da Türkler arasında sembolik bir anlam taşıdığı düşünülmektedir. Türk hakanları birbirlerine hediye gönderdiklerinde dokuz çeşit veya dokuz adet olmasına özen gösterirlerdi. Bu eski Türk adetine “dokuzlama” denirdi.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *

YAPILAN YORUMLAR

  1. l

    türk ölür kelepçede bağlı durmaz

    • access_time 11 Haziran 2020, 10:04
    • CEVAPLA