22 Nisan 2020, 07:47 tarihinde eklendi

Turizmin Ülkemiz İçin Önemi

Turizmin Ülkemiz İçin Önemi

Turizmin Türkiye Açısından Önemi

Konu cari açık kaynaklı döviz ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir. Konuyu biraz daha açar mısın? derseniz. Hemen belirteyim. Malum olduğu üzere cari açık, ithalatın ihracattan fazla olması sonucu döviz açığının ortaya çıkmasıdır. İşte kaynak yaratılması ve cari açığın finanse edilmesi açılarından turizmin ülkemiz için önemi büyüktür. Bu önemden ötürü turizme yönelik politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada da özellikle uzun vadeli planlamaya (stratejiye) ihtiyaç vardır. Uzun vadeli planlamaya gidebilmek için de siyaset akademilerinde siyasilerin bilinçlendirilmeleri elzemdir.

Önemli döviz girdisi sağlayan turizmde yabancı ortaklı yatırımlara gidilmesi yerinde olacaktır. Şahlanan bir turizm ülkemizin de kalkınmasını sağlayacaktır. Yabancı ortaklı yatırımların yanı sıra turizmle ilgili neler yapılabilir? Bu soru benzeri soruları arttırmak mümkündür. Neyse laf kalabalığı yapmadan bu konuya da açıklık kazandırmak niyetindeyim.

Mimari kendimizden motifler taşımazsa yurda gelen turist sayısını arttıramayız. Bu bağlamda turistik bölgelerde mimarinin Batı ve Osmanlı sentezi tarzı mimari olması için önlemler alınmalıdır. Yurdumuzun dört bir köşesinde hızlı tren ağları olmalıdır. Turizmde her açıdan farklı seçenekler turiste sunulmalıdır. Bunu biraz daha açar mısın? derseniz. Hemen yanıtlayayım. Sadece deniz turizmi ön planda tutulmamalıdır. Başka bir deyişle kaplıca turizmi, yayla turizmi gibi alternatifler de ön plana alınmalıdır. Kısacası ülkemizin turizm potansiyeli iyi değerlendirilmelidir.  Turistik tesislerin yenilenmesi için teşvikler de verilmelidir. Daha açık bir deyişle tesislerini yenileyenlere belli süreyle vergi indirimi getirilmelidir. Bunun yanı sıra farklı etkinlik yapan otellere yönelik yarışmalar ve ödüller söz konusu edilmelidir.

Turizmde yabancı turistin ülkemize olan katkısı; yani yabancı turistin kişi başına yurdumuza bıraktığı döviz önemlidir. Bu bağlamda her şey dahil sistemini sorgulamamız ve yeni bir sistem geliştirmemiz gerekir. Bu konuda her şey dahil sisteminden tamamen vazgeçelim, demiyorum. Çevresel etkenli her şey dahil sistemini tercih edersek yabancı turistin kişi başına yurda bıraktığı döviz miktarını arttırabiliriz. Peki diyeceksiniz çevresel etkenli her şey dahil sistemiyle neyi kastediyorsun? Hemen yanıtlayayım da kafanız karışmasın. Örneğin otel tarafından otel dışında işletilen golf sahasına belli aralıklarla turist götürülerek bu yapılabilir. Ayrıca zengin turistlere yönelik farklı çözümler de geliştirilmelidir.

Ülkemizin kültürel etkinliklerle yurt dışında tanıtılması için girişimlerde bulunulmalıdır. Kısacası tanıtım çalışmaları ağırlıklı olarak yapılmalıdır. Bu sayede yabancı turist sayısının artacağı unutulmamalıdır. Döviz gelmesi ve hatta yabancı turistin kişi başına yurda bıraktığı döviz miktarının artması demek insanımızın refah düzeyinin artması demektir.

Sonuç olarak turizm; kaynak yaratılmasında, cari açığın finanse edilmesinde ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda ülkemizin turizm potansiyeli iyi değerlendirilmelidir. Başka bir deyişle turizm potansiyeli iyi değerlendirildiğinde ülkemizin zenginleşmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bu denli önemli bir konuya yönelik olarak yurt dışı tanıtımlara ağırlık da verilmelidir.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *